Memòries:

Memòria 2011. Document en PDF de la memòria corresponent a l’any 2011

[wpfilebase tag=file id=5 tpl=filebrowser /]

Memòria 2010. Document amb PDF de la memòria corresponent a l’any 2010

[wpfilebase tag=file id=6 tpl=filebrowser /]

Inscripcions:

Inscripció d’activitats esportives. Imprès per realitzar la inscripció de  Tir amb Arc i Piscina, així com Petanca i Handbol de els dissabtes.

[wpfilebase tag=file id=8 tpl=filebrowser /]

Autoritzacions:

Autorització per realitzar activitats esportives. Imprès d’autorització dels familiars/tutors per a la realització de les activitats esportives que es fan en el centre: Piscina, Poliesportiu Martinenc, Petanca en horari de centre, Tennis Taula, …

[wpfilebase tag=file id=9 tpl=filebrowser /]

Renovació anual del contracte d’assistència / Autoritzacions anuals. Imprès per a renovar anualment  les condicions del Contracte d’Assistència, i autoritzant la continuïtat de les activitats pròpies del Centre Ocupacional.

[wpfilebase tag=file id=10 tpl=filebrowser /]

Pauta de medicació i autorització d’administració de fàrmacs. Imprès per actualitzar la fitxa farmacològica de l’usuari,  autoritzant al TESC l’administració de fàrmacs en horari de servei.

[wpfilebase tag=file id=11 tpl=filebrowser /]

Autorització de domiciliació bancaria. Imprès  per autoritzar al centre a fer ús de les dades bancàries que s’especifiquen per a la realització de domiciliacions de rebuts.

[wpfilebase tag=file id=12 tpl=filebrowser /]

Certificats:

Certificat mèdic, En cas de no aportar l’ autorització per realitzar activitats esportives” ,  caldrà aportar aquest imprès  on especifiqui el motiu pel qual no pot realitzar l’activitat física,  i/o les mesures a tenir en compte en la seva pràctica.

[wpfilebase tag=file id=13 tpl=filebrowser /]

Declaració jurada d’ingressos anuals de l’usuari. Imprès per a informar dels ingressos anuals de l’ usuaris, a petició de professionals del centre.

[wpfilebase tag=file id=14 tpl=filebrowser /]

Sol·licituds:

Comunicat d’absències. Imprès per comunicar la no assistència al taller dels usuaris, retards, sortides abans d’hora…

[wpfilebase tag=file id=15 tpl=filebrowser /]

Sol·licitud d’estada temporal per persones amb discapacitat: Programa Respir. Imprès per a la sol·licitud d’estades temporals al Centre Respir de la Diputació.

[wpfilebase tag=file id=16 tpl=filebrowser /]

Sol·licitud d’informe. Imprès per demanar un informe social, psicològic,i/o  psicosocial del TESC, justificant el motius pel qual es sol·licita.

[wpfilebase tag=file id=17 tpl=filebrowser /]