Col·labora

El Taller Sant Camil és un centre ocupacional, que dona atenció a persones amb discapacitat intel.lectual desde 1962. Actualment el Centre Ocupacional dona atenció a 80 persones en dos serveis diferenciats. El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei d’Orientació i Inserció (SOI)

Poden fer el seu donatiu fent una transferència al nostre compte:

La Caixa:  ES21 2100 5000 5002 0021 1053

o bé emplenant el següent formulari

Formulari d’aportació econòmica

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

NIF/CIF (obligatori)

Adreça (obligatori)

Codi postal (obligatori)

Població (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Aportació
10 €20 €30 €50 €100 €

Aportació

Assumpte

El teu missatge

Tractament fiscal: Atès el caràcter d’aquesta donació, les aportacions fetes a institucions declarades d’utilitat i sense afany de lucre gaudeixen de desgravacions fiscals, d’acord amb la llei de mecenatge.

De conformitat amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades proporcionades formaran part d’un fitxer propietat del Taller Sant Camil, i només podran ser cedides per el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.