Enllaços

Generalitat de Catalunya.

Departament de Treball, Afers Socials, i Família. Informació del departament que pot ser del vostre interès. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici

Persones amb Dependència. Informació relacionada amb la Llei de la Dependència. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/

Persones amb discapacitat. Informació d’interès general per a les persones amb discapacitat: polítiques, plans d’acció, serveis recursos.  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/

Formularis i Registres del Departament de Treball, Afers Socials, i Ciutadania relacionats amb les persones amb Discapacitat i Dependència: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/formularis_i_documentacio/

Ajuntament de Barcelona

Serveis socials:. Informació sobre la xarxa de serveis socials i tràmits que son competència de l’Ajuntament de Barcelona. https://ajuntament.barcelona.cat/guiadeserveis/ca/serveis-i-ajuts-la-ciutadania/serveis-socials

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: Informació concreta del què és i el què fa l’IMD, organisme de l’Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions per a les persones amb discapacitat. https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/institut-municipal-persones-amb-discapacitat

Diputació de Barcelona

Benestar Social de la Diputació de Barcelona  https://www.diba.cat/web/benestar

Organitzacions, federacions i entitats

Associació d’Amics Sant Camil. Entitat sense ànim de lucre constituida amb l’objectiu de donar suport al Taller Sant Camil. www.ascamil.org

DINCAT: La Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual és la federació d’entitats que vetllen per la defensa, i l’exercici ple dels drets, de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, en l’àmbit territorial de Catalunya. https://www.dincat.cat/

Associació empresarial d’ economia social  http://www.aeesdincat.cat/

Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/

 

Altres webs del Taller Sant Camil

Pessebre vivent de la Torre del Suro del Guinardó: Activitat que cada any representa els usuaris del Taller Sant Camil en dates properes a les festes de Nadal. http://pessebrevivent.cat/