Serveis

El centre ocupacional centra la seva activitat en dos serveis d´atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual:

Servei de Teràpia Ocupacional (STO):

Servei destinat a persones que pel seu grau de discapacitat intel·lectual i necessitats de suport, no poden accedir al món laboral.

Les activitats que es realitzen per mitjà de la teràpia ocupacional son per millorar i mantenir el màxim la seva autonomia personal i social. Dins d’aquest servei hi ha la modalitat amb personal auxiliar d’atenció directa per aquelles persones amb més necessitats de suport.

Servei Ocupacional d’inserció (SOI):

Servei destinat a persones que per la seva discapacitat intel·lectual està orientat a potenciar i conservar, per mitjà de la teràpia ocupacional, les seves capacitats laborals per tal que l’usuari/a d’aquest servei estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral.