Política de Privacitat

En utilitzar aquest formulari per contactar amb TALLER ESCOLA SANT CAMIL l’usuari es considera informat i accepta la POLÍTICA DE PRIVACITAT i les condicions d’ús que existeix en aquest lloc web i concedeix expressament que TALLER ESCOLA SANT CAMIL tracti les seves dades de caràcter personal en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat principal és atendre les sol·licituds d’informació, rebudes via web. L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment i segons la Llei 15/1999 LOPD a través de correu postal a TALLER ESCOLA SANT CAMIL, C/ Ercilla, 57 08041 Barcelona o a través de correu electrònic a info@santcamil.org juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.