Enllaços

Generalitat de Catalunya

Departament d'acció social i ciutadania: Informació del departament que pot ser del vostre interès. http://www.gencat.cat/benestar/

Persones amb dependència. Informació relacionada amb la Llei de la Dependència. http://www.gencat.cat/benestar/persones/dependencia/index.htm

Persones amb discapacitat. Informació d’interès general per a les persones amb discapacitat: polítiques, plans d’acció, serveis i recursos. http://www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/index.htm

Persones amb malaltia mental. Informació d’interès general per les persones amb malaltia mental: ajudes d’habitatge, serveis i recursos. http://www.gencat.cat/benestar/persones/mental/index.htm

Catàleg de tràmits. El Departament d’Acció Social i Ciutadania facilita informació actualitzada sobre cadascun dels tràmits que es poden sol·licitar a aquest departament. http://www.gencat.net/benestar_ptb/scripts/tramits.asp

Impresos i Formularis per persones amb discapacitat intel·lectual/ dependents. Podeu trobar impresos i formularis del Departament d’Acció Social i Ciutadania que poden ser d’interès. http://www.gencat.cat/benestar/serveis/tramits/impresos/disminucio/index.html

Ajuntament de Barcelona

Serveis socials:. Informació sobre la xarxa de serveis socials i tràmits que son competència de l’Ajuntament de Barcelona. http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,250565970_252633695_1,00.html

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: Informació concreta del què és i el què fa l’IMD, organisme de l’Ajuntament de Barcelona que impulsa polítiques i actuacions per a les persones amb discapacitat. http://w3.bcn.es/V47/Home/V47HomeLinkPl/0,3829,76462392_76903456_1,00.html

Entitats vinculades

Coordinadora de Tallers: Informació d’interès per els centres ocupacionals i empreses especials de treball, l’objectiu de la qual és la integració laboral i social de les persones amb disminució psíquica. http://www.lacoordi.cat/

Coordinadora de profunds: Informació d’interès per a les entitats i associacions dedicades a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica greument afectades. http://www.coordinadoraprofunds.org/

APPS (Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual): Informació d’interès per a totes les entitats, associacions i pels familiars relacionades amb la discapacitat intel·lectual. http://www.federacioapps.com/

ACELL: Entitat que es dedica a l’esport i al lleure de persones amb discapacitat intel·lectual. Així mateix, podreu baixar-vos documents necessaris per a la realització de tràmits amb aquesta entitat. http://www.federacioacell.org

Altres webs del Taller Escola Sant Camil

Pessebre vivent de la Torre del Suro del Guinardó: Activitat que cada any representa els usuaris del Taller Escola Sant Camil en dates properes a les festes de Nadal. www.pessebrevivent.cat